Životopis

Narodil jsem se 18. února roku 1989 v Mostě. Mámě bylo dvacet, vystudovala strojní průmyslovou školu. Otec studoval na téže škole, kde poznal mámu, o níž tak dlouho usiloval, až si ho nakonec vzala. Po 20 letech se ovšem ukázalo, že kulturnost obou rodičů se v mnoha bodech liší; na řadu přišel rozvod. Dětství a mládí jsem prožil v blízkosti malé vesničky Nečemice, nedaleko Žatce. Všech devět tříd základní školy jsem vykazoval průměrné výsledky, učivo mě prakticky nezajímalo. Jedničkami jsem neoplýval, na rozdíl od mé mladší sestry. V patnácti letech jsem nastoupil na Střední školu technickou v Mostě, obor výpočetní technika. Mým tehdejším zájmům dominovala házená, kterou hraji dodnes. Po maturitě jsem se bezhlavě vrhl na vyšší odbornou školu, obor sociálně právní činnost, kterou jsem úspěšně dokončil. Po prvních dvou semestrech, jejichž obsahem bylo i studium filosofie, jsem si uvědomil, že bych se raději věnoval právě studiu filosofie a češtiny. První impulsy, které vedly k psaní poetických textů, byly časté vzpomínky na děství prožité v oblasti lesů a luk, kde chudá pole vybíhala do strání, žhavé slunko leželo v dědinách a mlha líně uspávala svými širokými rukávy, a nepochybně první velká láska, která vydržela téměr čtyři roky.

Od ledna roku 2010 působím jako korektor na amatérském literárním serveru Písmak.

K 27. říjnu 2013 navázána spolupráce s Ing. Ľubicou Juricovou, jež nabízí překlad textů z českého jazyka do jazyka slovenského (a naopak), rovněž překlady z jazyka německého do českého či slovenského a korekturu slovenky psaných textů.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode