Korektorské služby

 

Ceník korektorských služeb

Pravopisná a gramatická  korektura textu - v elektronické podobě

 40 Kč/NS1

Pravopisná, gramatická a stylistická korektura textu - v elektronické podobě

 45 Kč/NS1

Přepisování textů do elektronické podoby + gramatická a stylistická korektura

 55 Kč/NS1

 1 Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Korektury v elektronické formě zasílejte prostřednictvím e-mailu.

 

Poskytované slevy

Množstevní sleva = nad 100 NS v 1 zakázce

 25%

 

Dodací lhůty

Pravopisná a gramatická korektura - standardní dodací lhůta = do 15 NS/1 pracovní den
 základní cena
Pravopisná, gramatická a stylistická korektura - standardní dodací lhůta = do 10 NS/1 den
 základní cena
Pravopisná, gramatická a stylistická korektura odborného textu - standardní dodací lhůta = do 8 NS/1 den
 základní cena
Kratší dodací lhůta
 +15%

Do doby zpracování textu se nezapočítávají dny převzetí a odevzdání zakázky.

Všechny uvedené ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH.

Ceny jsou platné od 1. 9. 2011.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode